Presun do Európy

Nie je príliš presne zmapované, kedy americký spôsob bývania emigroval do Európy. Snáď to tu zaviedli americkí okupačné vojaci, alebo snáď až v šesťdesiatych rokoch vlna hippies a sexuálna revolúcia, boj za slobodu v západnej Európe a zmeny politických systémov. Ťažko povedať. Ale je pravdou, že najväčšieho rozšírenia a obľuby sa na kontinente dostalo americkému pojazdnému bývanie v krajine najnáruživejších „hulič“ trávy, čiže marihuany, teda v Holandsku. Táto krajina je tradične v tomto stále na špici. Spoločne s veľkou Britániou. Tu sa tiež mobilné domy v najväčšej miere vyrábajú a odtiaľ sa tiež dováža zachovalé repasované kúsky do rozvojových krajín východnej Európy a teda aj k nám.

Z druhej ruky

Dovážanékusy nie sú našťastie nijakým spôsobom menej hodnotné, než nové, ale zato ich cena je oveľa menšia.