Centrum Berlitz – široké spektrum služeb

Globální vzdělávací centrum Berlitz má více než stoletou tradici, ve které stále úspěšně pokračuje. V současnosti nabízí široké spektrum služeb v té nejvyšší kvalitě. Do nabídky patří kromě jiného i překladatelské služby. Ty jsou zajišťovány skutečnými experty na jazyk. Rodilí mluvčí a vysokoškolsky vzdělaní odborníci s příslušnými certifikáty a bravurní znalostí českého jazyka zajišťují překladatelské služby na pěti stech pobočkách v sedmdesáti zemích světa. Jedná se o překlady do většiny světových jazyků, z nichž nejvyužívanější jsou jazyky anglický, německý, španělský, francouzský, italský a ruský. Jedná se o překlady obecných i odborných textů, o překlady úřední, překlady potvrzení, certifikátů i webových stránek. Může jít o překlady ze zvukového záznamu nebo videa či o překlad z podkladu v neelektronické podobě. Společným rysem poskytovaných služeb je rychlost, preciznost a bezchybnost. S dotazy se obracejte přímo na centra Berlitz v Praze a v Brně. Všechny podrobnosti budou dojednány s maximální vstřícností k potřebám každého klienta. Vzdělávací centrum Berlitz pokračuje ve svých pobočkách v Praze a v Brně v činnosti, jejíž počátky sahají hluboko do minulosti. Jazyková škola Berlitz má už více jak stoletou tradici. Poskytuje služby, které souvisejí s výukou jazyků. Tady má rozhodně na co navazovat. Vlastní jedinečná výuková metoda Berlitz dovede k úspěchu naprosto každého. Jazykové vzdělávání je velmi kvalitní a rovněž velmi efektivní. K dalším službám, které centrum Berlitz nabízí, patří profesionální překladatelské služby. I tady je možné se spolehnout na to, že to je nabídka služeb, které jsou naprosto kvalitní. Překlady jsou zajišťovány jak rodilými mluvčími, tak i vysokoškolsky vzdělanými odborníky s příslušnými certifikáty a naprosto bravurní znalostí českého jazyka. Překlady vám centrum Berlitz zajistí do většiny světových jazyků nejen v té nejvyšší kvalitě, ale také rychle a naprosto precizně. Překlady se týkají jak textů obecných, tak i technických či úředních. S žádostmi o tento servis se obracejte na pobočky Centra Berlitz v Praze a v Brně. Vaše požadavky budou vyřešeny k vaší maximální spokojenosti. Kvalitně a včas!